Blog

565/2020 Disseny i validació de l'escala de mesurament de la competència en el maneig integral del dolor

13:46 08 octubre en Proyectos en Curso 20

Investigadora principal: Antonia Ballesteros Barrado.

 

Objectiu: construcció i validació d'una eina que permeti obtenir puntuacions vàlides i fiables del constructe "Competències infermeres en dolor i Relació d'ajuda".

Disseny: Seguirà procediments estàndards internacionals per a la construcció de test: International test Comission (ITC) i el National Council on Educational Measurement (NCME) (Operacionalització i desenvolupament d'eines, Administració d'aquesta eina, validació psicomètrica i baremació de l'instrument).

Àmbit: tots els col·legiats en Col·legis d'Infermeria de les comunitats autònomes que acceptin participar.