Blog

575/2020 Avaluació de la desnutrició hospitalària per a la implantació d'un cribratge nutricional en el pla de cures d'Infermeria per a la detecció del risc i la seva prevenció. Estudi DEHOS.

14:08 09 octubre en Proyectos en Curso 20

Investigadora principal: Regina Cortés Aguilar.

 

Objectiu: avaluar la prevalença i incidència de risc de desnutrició i de diagnòstic de desnutrició a l'Hospital Universitari Son Espases (HUSE) a l'ingrés i a l'alta hospitalària i comparar quin mètode de cribratge nutricional prediu millor la incidència de desnutrició a l'alta.

Disseny: estudi transversal, descriptiu, observacional en unitats d'hospitalització d'adults a l'HUSE.

Subjectes d'estudi: pacients majors de divuit anys, hospitalitzats a l'HUSE, que autoritzen la seva lliure participació en l'estudi i signen el consentiment informat.