Blog

576/2020 Persones sense llar i salut: un enfocament qualitatiu sobre l'exclusió residencial i l'accés a la salut

14:18 09 octubre en Proyectos en Curso 20

Investigador principal: Miguel Ángel Bedmar Pérez.

 

El Sensellarisme, a més d'una causa severa d'exclusió social, comporta una significativa pèrdua de salut. L'esperança de vida de les Persones Sense Llar (PSLL) és 30 anys menor que la població general.

Objectius:

  1. Descriure les barreres i facilitadors d'accés al sistema sanitari que presenten les PSLL.
  2. Conèixer la posicionalitat i les actituds dels professionals sanitaris i socials davant el fenomen i l'atenció sociosanitària del Sensellarisme.
  3. Analitzar la relació entre el Sensellarisme i el procés d'atenció sanitària.

 

Metodologia: Es realitzarà un estudi qualitatiu amb una orientació fenomenològica. Es duran a terme entrevistes en profunditat a les PSLL que constitueixin informants clau i, paral·lelament, es faran grups de discussió amb professionals de salut i professionals d'àmbit social.