Blog

577/2020 Projecte de millora en el procediment d'administració de nutrició parenteral perifèrica en adults ingressats a l'Hospital Universitari Son Llàtzer. A la recerca d'evidència

14:58 09 octubre en Proyectos en Curso 20

Investigadora principal: Yolanda Lladó Maura.

 

Objectiu: disminuir la incidència d'EA’s relacionats amb l'administració de la NPP infosa per un catèter de línia mitjana (CLM).

Disseny: estudi observacional descriptiu prospectiu de 18 mesos de durada.

Subjectes d’estudi: adults ingressats en unitats d'hospitalització amb prescripció de NPP als que s'haurà inserit un CLM per a la infusió d'aquesta.