Blog

578/2020 Les segones víctimes del COVID-19. Impacte ètic i psicològic en infermeres, auxiliars i metges del sistema públic de salut a Balears (SeVIC-19)

15:33 09 octubre en Proyectos en Curso 20

Investigadora principal: Noemí Sansó Martínez.

 

L'objectiu principal d'aquesta investigació és explorar l'impacte ètic, moral i psicològic que té l'atenció sanitària a la COVID en metges, infermeres i auxiliars del sistema sanitari públic de les Illes Balears i els climes ètics dels entorns on han prestat atenció.

S'ha dissenyat un estudi amb metodologia mixta. L'estudi quantitatiu es durà a terme mitjançant un disseny longitudinal de panell, en el qual es mesuraran variables com la qualitat de vida professional, estrès moral, autocura i autocompassió… en professionals de la salut de les Illes Balears que atenen a pacients amb COVID-19. Es realitzaran dues mesures en el temps, una primera durant la crisi epidèmica al llarg de 2020 i una segona a partir de 2021, un any després de l'inici de la pandèmia.