Blog

580/2020 La cultura de la contenció física en el pacient geriàtric: perspectiva dels professionals sanitaris dels hospitals d'atenció intermèdia de Mallorca

15:46 10 octubre en Proyectos en Curso 20

Investigadora principal: Bàrbara Barceló Montserrat.

 

L'objectiu d'aquest estudi és descriure quina és la cultura de la contenció física del pacient geriàtric entre els professionals de la salut de les institucions d'atenció intermèdia de Mallorca. En concret, es pretén explorar els coneixements, les actituds i les pràctiques dels professionals pel que fa al seu ús, els factors institucionals que en ell intervenen i identificar les similituds i diferències segons la seva disciplina.

Per a això, es proposa una investigació qualitativa d'enfocament etnometodològic que s'enquadra en el paradigma crític social. Concretament, el marc teòric es basa en els conceptes de seguretat, disciplina, normalització i resistència de Foucault i la teoria de la mecanització de Haslam.

Es duran a terme entrevistes individuals a metges, infermeres i tècnics en cures auxiliars d'infermeria assistencials i amb càrrec de gestió que treballin a hospitals d'atenció intermèdia de Mallorca (Joan March, General i Sant Joan de Déu)