Blog

La Comissió de Geriatria del COIBA expressa la seva disconformitat amb les paraules d'Ignacio Fernández Cid

11:37 19 octubre en docus-geriatría, Notícies

El president de la Federación Empresarial de Dependencia ha proposat la creació d'una nova categoria professional per a pal·liar la manca d'infermeres a les residències

 

La Comissió de Geriatria del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA), vol expressar la seva disconformitat amb les paraules expressades per Ignacio Fernández Cid, president de la Federación Empresarial de la Dependencia, durant la comissió de investigació de l'Assemblea de Madrid sobre residències de persones grans i Covid-19, en relació amb la creació d'una nova categoria professional per pal·liar la manca d'infermeres.

Les infermeres tenim una formació universitària que ens capacita per prestar, gestionar i liderar cures; aquesta formació ens permet oferir unes cures de qualitat a tots els grups de població, independentment de l'edat que tinguin. Les persones grans requereixen d'una atenció cada vegada més específica per atendre les seves necessitats individuals i col·lectives, i tenen dret a ser ateses per professionals qualificats, sense ser discriminades per la seva edat.

Cada vegada a la nostra societat les persones viuen durant més anys i conviuen amb malalties cròniques que fan que les seves cures siguin complexes i que en moltes ocasions vagin associades a la pèrdua d'autonomia i a la creixent dependència que això genera. En concret, les infermeres especialistes en geriatria són professionals capacitades per atendre a l'adult major des d'un enfocament integral, tenint en compte totes les dimensions de la persona (física, psíquica, social i espiritual) i respectant els seus valors i preferències.

El treball de les infermeres en equips interdisciplinars permet assegurar que, junt amb la resta de professionals, les persones d'edat avançada reben l'atenció que precisen en qualsevol àmbit en el qual es trobin.

Per a conèixer quines són les causes de la manca de personal a les residències s'hauria de fer un anàlisi més detallat de la situació, i des de la Comissió de Geriatria del COIBA no creiem que la solució sigui crear noves categories professionals, sinó donar valor i reconeixement a les existents, millorant no només les condicions laborals de les mateixes, sinó també les ràtios exigides a aquests centres, per poder assegurar que les persones que allà resideixen són ateses de la forma adequada.