Blog

Al·legacions al projecte de resolució sobre ordenació professional: exercici professional d'infermeres i infermers gestors i líders en cures

11:22 30 octubre en Notícies

Totes les infermeres, associacions, societats científiques o entitats que estiguin interessades a participar en l'al·legació, poden fer-ho remetent un correu a [email protected] abans de l'11 de novembre.

 

Les funcions infermeres per complir el rol principal de la cura de la salut de les persones històrica i legalment s'exerceixen desenvolupant i incloent les de caràcter assistencial, gestor, educatiu i de recerca.

De forma tradicional, les infermeres desenvolupen activitats que queden agrupades en les funcions abans esmentades per exercir adequadament la seva professió i acció social, que no és altra que la de la cura de la salut de les persones. Per aquest motiu, podríem assegurar que la gestió de la cura de la salut de forma implícita i explícita comporta l'adequada gestió, planificació, organització i avaluació de la provisió de cures, resultats de salut i d'equips de professionals. Sent aquests aspectes d'enorme rellevància en qualsevol organització sanitària i social, han de basar-se en una bona gestió del coneixement infermer i sanitari dels equips de professionals i, en general, dels recursos disponibles, humans, materials, tecnològics, digitals, d'espai físic, temps, econòmics, etc.

Molts són els llocs de responsabilitat i molts els diferents nivells organitzatius que són exercits per professionals infermers, els quals assumeixen les responsabilitats inherents als mateixos de la millor forma possible i compromesos amb els millors i més segurs resultats en salut.

És necessari, per tant, desenvolupar un marc d'ordenació general perquè sigui referent i pugui inspirar i fer costat a totes les infermeres, tant a aquelles que assumeixen funcions gestores en l'exercici de la cura directa en l'atenció a la població que tenen assignada, com a les que exerceixen aquesta funció de forma predominant assumint rols directius o d'assessoria en qualsevol nivell i organització sanitària, sociosanitària o social. Es tracta d'especificar què és el que les infermeres gestores estan fent en el seu dia a dia en qualsevol àmbit del territori nacional i ordenar les seves competències, que poden ser abordades des de diferents nivells: el de la macrogestió, relacionada amb les polítiques sanitàries i intervencions de les administracions i departaments competents; el de la mesogestió, relacionada directament amb la gestió dels centres sanitaris, sociosanitaris i educatius; y finalment, el de la microgestió, relacionada amb els professionals sanitaris als quals se'ls assignen recursos per a dur a terme les seves competències.

Des d' AQUÍ  pots consultar el Projecte de Resolució pel qual s'ordenen determinats aspectes de l'exercici professional d'iinfermers i infermers gestors i líders en cures de salut i enviar les teves aportacions abans del dia 11 de novembre al correu electrònic [email protected]


Foto: Banc d’Imatges d’Infermeres de les Illes Balears. Autor: Jaime Reina.

Etiquetes