Blog

Posicionament del COIBA sobre la idoneïtat de realitzar els test d'antígens a les farmàcies

09:28 23 novembre en Notícies

La crisi generada per la covid-19 ha suposat la reorganització i adaptació dels recursos sanitaris públics i privats. Però abans de prendre una decisió i oferir serveis en altres àmbits, és necessari realitzar una anàlisi de la situació i sobretot avaluar si existeix una necessitat que justifiqui aquesta mesura.

 

Actualment el govern defensa que té capacitat per a realitzar els test d'antígens en el sistema públic, activitat prestada en els centres de salut, que treballen de manera coordinada amb els hospitals, Salut Pública i el Centre de Coordinació de Coronavirus de Balears.

Per altre banda, les farmàcies no estan preparades per a realitzar test d'antígens, ja que no disposen dels espais adequats ni de les mesures tècniques organitzatives necessàries per a garantir la seguretat dels usuaris, dels treballadors i la qualitat de les proves. És necessari comptar amb l'espai i les condicions precises per evitar contagis creuats. La presa de la mostra s'ha de realitzar garantint la seguretat, és a dir, amb equips de protecció individual, doble circuit, ventilació i ús exclusiu de la zona habilitada per a la presa de mostres. A més, la presa de mostres s'ha de realitzar per professionals qualificats.

No hem d'oblidar que el test d'antígens és una prova complementària, és necessària una valoració dels símptomes i de l'estat general del pacient, així com la interpretació del resultat per part d'un professional sanitari en l’àmbit clínic.

També és necessari que existeixi comunicació i coordinació amb els centres de salut, hospitals, salut pública i el centre de coordinació covid de Balears (serveis de salut públics) que garanteixi la notificació dels casos positius i l'estudi de contactes estrets, així com l'existència de brots.

Les administracions públiques han de guiar la seva actuació realitzant una anàlisi prèvia i cercar solucions sense cedir a les pressions d'empreses privades amb intencions comercials.

En aquesta etapa fonamental de lluita contra la Covid-19 és imprescindible potenciar els recursos sanitaris públics en lloc de privatitzar-los.

A més, el transvasament de diners públics a través de més activitats concertades a empreses privades, suposen un increment de la despesa que estaria millor empleat en la millora quantitativa i qualitativa de les plantilles de professionals.

Per tot això, el Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears mostra la seva oposició a la realització de test d'antígens en les farmàcies per no estar aquestes degudament habilitades per a tal fi, suposant un risc afegit de contagi pels ciutadans i pels professionals de les farmàcies, a més de per la privatització d’un servei que ha de ser públic

Etiquetes