Blog

Convocades eleccions a la Junta Insular de Menorca del COIBA

09:54 28 gener en Elecciones Coiba-2021

Les candidatures interessades hauran de presentar-se davant la mesa electoral que es constituirà el pròxim 10 de febrer

Degut a la manca d'aquest òrgan, conseqüència de no presentar-se cap candidatura en les passades eleccions de 2019, la Junta de Govern creu necessari i convenient disposar d'aquest òrgan col·legial per a convocar a totes les col·legiades i col·legiats que exerceixin professionalment la infermeria a Menorca i que estiguin interessats a presentar candidatura.

Les candidatures hauran de presentar-se al Col·legi davant la mesa electoral que es constituirà el proper dia 10 de febrer.

Document adjunt: convocatòria d'eleccions. 

Etiquetes