Blog

La Comissió de Cures Respiratòries del COIBA es proposa reforçar la coordinació entre diferents serveis infermers per donar millor atenció al pacient respiratori

12:14 07 juliol en Docus Respiratorias, Notícies, Notícies destacades

La Comissió de Cures Respiratòries del COIBA, coordinada per Milagros Figueroa i integrada per infermeres de diferents àmbits assistencials de Balears, considera imprescindible reforçar la coordinació i el treball conjunt de les infermeres, independentment de l'àmbit assistencial o l'illa en la qual es trobin, per unificar criteris i millorar l'atenció i qualitat de les cures del pacient respiratori, la seva família i/o cuidador

Identificar als pacients més fràgils, amb majors necessitats, seria també essencial per poder donar una millor atenció, ja des de la fase prèvia a les situacions agudes. Per això, els membres de la Comissió s'ha proposat reforçar les accions per millorar la detecció dels pacients més fràgils en les consultes infermeres. Així, iniciaran contactes amb les gerències tant d'Atenció Primària com d'Hospitalització per a explorar les possibilitats.

Amb l’objectiu de sumar esforços, la comissió va convidar a la seva darrera reunió al doctor Miquel Román, metge de família en el Centre de salut Són Pisà a Palma i coordinador del grup de recerca en malalties respiratòries cròniques en Atenció Primària de l‘IdISBa. Román va compartir les preocupacions de la comissió i va acordar establir el vincle amb les infermeres que estan dins del seu grup de treball, per continuar avançant de manera coordinada.

Durant els pròxims mesos, la Comissió continuarà també treballant en la deshabituació tabàquica, amb l'objectiu prioritari d’intervenir amb infants i adolescents perquè el missatge arribi a aquest grup de població, que és el més adequat per a realitzar una prevenció eficaç, abans que s'iniciïn en el tabaquisme.

Finalment, la Comissió té intenció de posar-se en contacte amb pacients respiratoris del grup de Pacient Actiu per a convidar-los a participar en els treballs, plantejant les seves necessitats i dubtes.