Blog

La AEMPS informa sobre una nova alerta sanitària: es desaconsella la utilització de Xeljanz (tofacitinib) en pacients majors de 65 anys

09:52 16 juliol en Notícies
Nou avís del Departament d'Inspecció i Control de Medicaments de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris que actualitza la nota publicada dia 5 de juliol

Xeljanz (tofacitinib): Els pacients majors de 65 anys, pacients fumadors o exfumadors i aquells amb factors de risc cardiovascular addicionals o per al desenvolupament de neoplàsies, no hauran de rebre tractament amb tofacitinib tret que no es pugui utilitzar una altra alternativa terapèutica disponible

Llegeix i descarrega el NOU avís aquí: NI_MUH_FV-10-2021_tofacitinib_Xeljanz_corregida_15072021