Blog

El COIBA crea una nova quota de col·legiació per a les jubilades que no exerceixen

12:19 03 agost en Notícies, Notícies destacades
L'objectiu és poder retenir i aprofitar el talent de les infermeres jubilades i mantenir-les vinculades a la professió.

El Col·legi Oficial d’Infermeria dels Illes Balears (COIBA) ha creat una nova quota col·legial per a les infermeres jubilades que no exerceixin, però desitgin seguir vinculades a la professió i al col·legi.

El COIBA no vol perdre el talent i l'experiència acumulada de tants anys d'exercici professional. La visió i la perspectiva d'aquelles professionals que han treballat durant dècades és imprescindible per a continuar enriquint el projecte comú, valorant solucions als actuals reptes i sumant propostes que combinin la joventut i l'experiència.

La quota especial per a jubilades no exercents permetrà a les professionals continuar estant d'alta i gaudir de tots els serveis i avantatges de ser col·legiada, com és la participació en activitats i cursos, la utilització de sales, descomptes i ofertes, etcètera. En ser col·legiades d'alta, també tenen dret a vot en l'assemblea general i en les eleccions.

La Junta de Govern va acordar que aquesta quota sigui de 5 euros al mes (15 € al trimestre), que cobreix la part que es paga de manera obligatòria al Consejo General de Enfermería, però eximeix de la part que es quedaria el COIBA i de l'assegurança de responsabilitat civil, que no necessiten per no exercir.

D'altra banda, les jubilades que han decidit exercir, sumant-se a la crida que realitza l’IBsalut per a incorporar-les a la campanya de vacunació actual, sí que hauran de donar-se d'alta amb la quota completa, atès que necessiten la col·legiació completa per a poder treballar. La quota normal del COIBA ascendeix a 49,20 euros el trimestre.

Altres quotes vigents

Finalment, el COIBA disposa també d'una quota especial per a les infermeres internes residents (IIR), ajustada als ingressos que tenen aquestes infermeres durant els anys que cursen l'especialitat. En aquesta quota IIR, el COIBA redueix en un 50% l'aportació habitual al col·legi, encara que es manté el 100% de la quota destinada al CGE i també l'assegurança de responsabilitat civil complet, quedant la quota en 32,44€ al trimestre.

La Junta de Govern va acordar també aplicar la mateixa reducció de la quota IIR als professors ajudants de la Universitat de les Illes Balears.

Etiquetes