Blog

El COIBA crea una Comissió de Treball per a la Prevenció del Suïcidi

11:58 09 setembre en Docus Prevenció Suïcidi, Notícia destacada, Notícies

A Espanya, 10 persones al dia es lleven la vida, la qual cosa equivaldria a un suïcidi cada dues hores i mitja. El suïcidi és un problema real que preocupa a tota la població en general. Actualment s'han identificat diferents grups vulnerables, entre ells, els adolescents, col·lectiu LGTBI, les dones que sofreixen violència masclista i col·lectius sanitaris com el d'infermeria.

Malgrat tot això, Espanya manca d'un pla nacional de prevenció. No hi ha coordinació en les respostes autonòmiques ni existeixen campanyes de sensibilització. El suïcidi es pot prevenir i, per a donar una resposta eficaç, és necessària una estratègia integral i multisectorial.

Des del Col·legi Oficial d'Infermeria (COIBA) apostem per una atenció de qualitat amb infermeres formades i implicades que puguin garantir una atenció individualitzada i continuada a tots els nivells assistencials. El COIBA està interessat a formar una nova Comissió de Treball per a la Prevenció del Suïcidi. Així mateix, convoca a tots aquells professionals d'aquesta disciplina que actualment estiguin interessats i treballin en aquest tema a formar part d'aquesta comissió.

Els objectius inicials establerts són:

  • Traçar una xarxa d'infermeres que estiguin treballant en la prevenció del suïcidi a les Illes Balears, per crear llaços de connexió entre elles.
  • - Millorar la qualitat de l'atenció a aquests pacients i disminuir l'estigma social entorn a la conducta del suïcidi.
  • Disposar d'un lloc de trobada on compartir inquietuds, preocupacions i reaccions viscudes en la seva pràctica laboral.

 

INTERESSATS/DES: Poden presentar la sol·licitud per a ser membre d'aquesta comissió tots/es les col·legiades que estiguin al dia de les seves obligacions col·legials i tinguin interès a participar en aquesta comissió. Per a això hauran de presentar una sol·licitud signada indicant les dades personals (nom, cognoms, DNI, telèfon i correu electrònic), dades professionals (lloc de treball i càrrec), currículum i una breu explicació sobre la motivació per a formar part d'aquest grup. La sol·licitud es pot presentar per correu electrònic a: [email protected] [email protected]

DATA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD: Des del dia 10 al 30 de setembre de 2021, inclòs.

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ: l'hora de la reunió es notificarà als seleccionats.

Palma, 09 de setembre de 2021

 

Llegeix la convocatòria. 

Descarrega't la sol·licitud.