Blog

El Consejo General de Enfermería ob una convocatòria per seleccionar els membres de la Comissió Deontològica Nacional d'Infermeria

10:42 04 octubre en Información Consejo General, Notícies

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha obert un procés selectiu per triar als membres de la Comissió Deontològica Nacional d'Infermeria, i convida a tots els col·legiats i col·legiades a participar en el procés enviant el seu curriculum vitae a través dels col·legis provincials.

Els candidats han de reunir els següents requisits:

  • Tenir experiència o formació en matèria d'ètica i deontologia i/o haver participat en comissions deontològiques.
  • Estar col·legiat. S'aportarà certificat de col·legiació.
  • Tenir una antiguitat mínima de col·legiació de 10 anys.
  • No tenir cap expedient sancionador, ni estar apartat de l'exercici professional. Hauran d'aportar un certificat de bona conducta.

La durada del mandat dels membres seleccionats per a la Comissió Deontològica Nacional serà de cinc anys i el seu nombre total de membres serà de deu infermeres, inclosa la presidenta.

Totes les col·legiades/ts de Balears que desitgin presentar-se poden enviar la seva candidatura amb la documentació adjunta [email protected] fins al dijous 28 d'octubre inclòs. El COIBA remetrà al Consell les propostes que compleixin amb els requisits.

Etiquetes