Blog

Alerta de l'AEMPS sobre «Vaxzevria (vacuna enfront de la COVID-19 d'AstraZeneca) i risc de trombocitopènia immune»

09:43 07 octubre en Notícia destacada, Notícies

La trombocitopènia immune (TPI) s'ha identificat com a possible reacció adversa associada a Vaxzevria (vacuna enfront de la COVID-19 d'AstraZeneca)

Es recomana als professionals sanitaris parar esment a la possible aparició de signes o símptomes de TPI i explicar a les persones vacunades que han de sol·licitar atenció mèdica immediata en cas que tals símptomes apareguin.

Aquesta entitat clínica és diferent de la síndrome de trombosi amb trombocitopènia (STT), que pot aparèixer molt rarament després de l'administració d'aquesta vacuna. Les persones que presentin trombocitopènia durant les tres setmanes següents a la vacunació han de ser avaluades detalladament per a descartar un possible diagnòstic de STT.

Consulta i descarrega l'informe de l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AQUÍ