Blog

El Codi Deontològic del CIE per a la Professió d'Infermeria revisat reflexa les lliçons extretes del COVID19

09:26 21 octubre en Notícies, Notícies destacades

En aquesta nova publicació interactiva es posen en relleu les condicions laborals de les infermeres, la protecció de dades i la funció de les infermeres en la salut global

El Consell Internacional d'Infermeres (CIE) ha revisat el Codi Deontològic per a la Professió d'Infermeria, una declaració de valors ètics, responsabilitats i rendició de comptes professional de les infermeres que defineix i guia la pràctica ètica de la infermeria en les diferents funcions que assumeixen les infermeres. El Codi ha estat l'estàndard per a les infermeres a tot el món des que es va adoptar per primera vegada en 1953.

La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha valorat que aquest nou codi ètic “posa en relleu els canvis que veiem en els entorns de treball de les infermeres, els reptes als quals s'enfronten i els dilemes ètics que la COVID-19 ha posat en primera línia”. Utilitzat com a guia per les infermeres en les seves decisions quotidianes, el Codi revisat assenyala la necessitat de protegir i sostenir a les infermeres i garantir que tenen la formació, capacitació i recursos apropiats per a prestar cures de la major qualitat a tots els pacients.

La versió revisada 2021 té quatre elements principals que ofereixen un marc per a una conducta ètica: les infermeres i els pacients o altres persones que requereixen cures o serveis; les infermeres i la pràctica; les infermeres i la professió; i les infermeres i la salut global. El Codi també conté quadres per a ajudar les infermeres a traduir els criteris ètics en acció.

Descarrega aquí el nou codi..