Blog

La Comissió d’Urgències fomentarà la col·laboració l’intercanvi de coneixements entre les infermeres de diferents nivells assistencials

15:15 25 octubre en docus-urgencias, Notícia destacada, Notícies

La Comissió d’Urgències del Col·legi Oficial d’infermeria d eles Illes Balears (COIBA), ha definit els seus principals objectius per als propers anys. En primer lloc, els professionals que integren aquesta comissió volen fomentar i potenciar la col·laboració i el treball conjunt entre els diferents nivells assistencials.

Millorar la comunicació i l’intercanvi de coneixements entre les infermeres dels diferents serveis d’urgències i emergències de Balears és un altre dels objectius que s’han marcat. Això es farà a través de l’organització de reunions científiques o sessions, la primera de les quals tindrà lloc a finals del mes de novembre.

A més a més, les infermeres que conformen la comissió podran assessorar sobre possibles problemes en les urgències i emergències hospitalàries i extrahospitalàries en la pràctica assistencial, sempre mantenint la confidencialitat.

La comissió, que es va reunir recentment, també promourà el reconeixement de l’especialitat d’infermeria d’urgències i emergències, que actualment no existeix.