Blog

La prova extraordinària d'accés a l'especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària es celebrarà el dia 11 de desembre

08:20 08 novembre en Notícia destacada, Notícies

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat la Resolució de 4 de novembre de 2021, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es convoca la prova objectiva corresponent a l'accés al títol d'Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària.

L'objectiu d'aquesta prova és avaluar la competència dels seus aspirants en els seus àmbits de coneixements, habilitats i actituds necessaris per a l'adequat exercici de l'especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària.

  • La prova se celebrarà el dissabte 11 de desembre, en tres torns, depenent del llinatge dels aspirants.
  • La prova objectiva tindrà una durada ininterrompuda de 3 hores.
  • Accedeix aquí als llistats provisionals d'aspirants admesos i exclosos publicats pel Ministeri.
  • Tant els aspirants exclosos com els omesos per no figurar en les llistes d'admesos ni en les d'exclosos, disposen d'un termini de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà a la publicació en el Boletín Oficial del Estado de la present resolució per a esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l'omissió simultània en les llistes d'admesos i exclosos. Els interessats hauran de presentar les seves al·legacions a través dels mecanismes previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb independència de la seva remissió a través de l'adreça de correu electrònic: [email protected]
  • En cas de produir-se modificacions en la relació d'admesos i exclosos, aquestes figuraran en la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la prova que serà publicada en aquest vincle. 
  • Inscripció a la prova: Els qui estiguin en la llista d'admesos, hauran de presentar una sol·licitud d'inscripció dins dels següents quinze dies naturals, comptats a partir de l'endemà al de publicació de la convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado». Únicament els aspirants que apareguin en les llistes provisionals i definitives d'admesos podran realitzar aquesta inscripció, que es realitzarà en la pàgina web del Ministeri d'Universitats.
  • La inscripció es realitza a través d'aquest enllaç (actiu a partir de dia 9 de novembre): Inscripció. 
  • Instruccions per a la inscripció. 
  • Preguntes i respostes freqüents en relació a la inscripció i la realització de la prova.
  • Més informació i detalls a la web del Ministerio de Universidades. 

Accedeix aquí al BOE de la convocatòria.

La publicació del BOE confirma el que ja van avançar la setmana passada la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria i la Asociación de Enfermería Comunitaria comunicat .

ATENCIÓN: La empresa de formación SALUSONE ha puesto a disposición de las colegiadas/os una serie de recursos para ayudarles a preparar la prueba objetiva. El acceso es gratuito al estar colegiado en el COIBA.

Accedeix aquí als RECURSOS 

¿Todavía no te has dado de alta? Te explicamos cómo hacerlo AQUÍ