Blog

Més infermeres de Balears aprofundeixen en l'atenció al pacient amb necessitats pal·liatives

10:14 24 novembre en Notícies

El Col·legi Oficial d’Infermeria dels Illes Balears ha acollit recentment un curs d’ “Atenció al pacient amb necessitats pal·liatives”, que ha permès als professionals aprofundir en diferents aspectes de l'atenció al pacient en situació de final de vida i a la seva família.

Els infermers responsables d'impartir el curs, Ricardo Antequera i Javier Álvarez, expliquen que el pacient crònic avançat i oncològic requereix, a vegades, atenció pal·liativa. Les infermeres responsables de la seva cura durant tota aquesta etapa necessiten desenvolupar una bona capacitat de comunicació amb el pacient, la seva família i els equips de treball, apunten.

No es tracta únicament del control de símptomes, sinó d'una atenció integral, que engloba aspectes físics, psicosocials i espirituals, expliquen. A més, el curs ha tocat aspectes ètics relacionats amb la sedació i l'atenció durant els últims dies de vida.

Ricardo Antequera és infermer i màster en Cures Pal·liatives. Javier Álvarez és infermer especialista del Treball i màster en Acompanyament Personal. El curs ha obtingut una excel·lent valoració per part dels participants.