Blog

El COIBA s'adhereix a la iniciativa «Salvemos la Atención Primaria»

10:28 08 desembre en Notícia destacada, Notícies

Més de 75 organitzacions i entitats socials i professionals s'han sumat ja al moviment en defensa d'una Atenció Primària de qualitat, prou dotada i amb una clara orientació comunitària

El Col·legi Oficial d’Infermeria dels Illes Balears (COIBA) s'adhereix a la iniciativa «Salvemos la Atención Primaria», en defensa d'un sistema que permeti oferir una cartera de serveis àmplia i de qualitat en els centres de salut, que són els punts d'atenció més accessibles i pròxims a la població. Aquest moviment, al qual ja s'han adherit més de 75 organitzacions i entitats professionals, entre les quals es troba la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), s'ha estès per tota Espanya impulsada per la Federació d'Associacions en Defensa de la Sanitat Pública, i culminarà amb manifestacions en diverses comunitats autònomes diumenge que ve 12 de desembre, Dia Mundial de la Cobertura Sanitària Universal.

Aquestes són les principals reivindicacions de «Salvem l'Atenció Primària».

 • Recuperar el pressupost retallat en els últims anys, incrementant-lo (fins al 25% del total), així com invertir de manera clara en el capítol 1 (recursos humans) i oferir ocupació pública estable i de qualitat, estabilitzant les plantilles mitjançant la convocatòria d'Ofertes d'Ocupació Pública (OPE) amb la suficient periodicitat.
 • Eliminar els obstacles d'accés a proves diagnòstiques i terapèutiques, i incorporar una cartera de serveis optima i homogènia en totes les Comunitats Autònomes, de tal manera que Atenció Primària tingui accés a un catàleg complet de proves diagnòstiques en les mateixes condicions que la resta d’especialitats.
 • Garantir uns centres de salut oberts, accessibles, pròxims a tota la població i sense llistes d'espera.
 • Donar prioritat a les consultes presencials. Les consultes telefòniques i telemàtiques hauran de tenir un paper no discriminatori per a persones majors o amb dificultats per a utilitzar les noves tecnologies.
 • Incrementar significativament la Infermeria Comunitària i incorporar nous i noves professionals als equips, per fer-les més accessibles i reduir demores, la qual cosa ocasiona fugides de pacients afavorint a la Sanitat privada. Hem de fomentar un model format per equips multiprofessionals amb integració real i orientació comunitària.
 • Adequar les plantilles en els centres de salut, dimensionant-les no sols sobre la base del nombre de targetes sanitàries i grau de dispersió. També s'ha d'incorporar a les i els nous professionals a la plantilla de manera estable.
 • Incrementar el personal de les unitats administratives, formant-lo i capacitant-lo en la resolució de temes sanitaris. Aquest tipus de mesures permetran desenvolupar un model organitzatiu multidisciplinari real en Atenció Primària i portar al màxim nivell de competència cada perfil professional conforme principis de subsidiarietat. Per a això, cal modificar la legislació actual i així reorganitzar les competències de cadascun dels actors (Medicina, Infermeria, personal d'admissió) conforme principis cost-efectius.
 • Desenvolupar l'orientació comunitària dels centres de salut. L'orientació cap a la medicalització de la societat i la configuració actual dels equips comporta que l'Atenció Primària a vegades no tingui la capacitat per a desenvolupar determinats rols. Es fa necessari treballar amb els agents socials (associacions veïnals, ajuntaments, etc.) i aprendre a col·laborar amb ells en xarxa per a, per exemple, millorar l'atenció sociosanitària a persones majors i a altres grups vulnerables.
 • Millorar la relació amb el nivell hospitalari, potenciar els processos assistencials com a base de l'atenció de salut, coordinats des d'Atenció Primària, incrementant la seva capacitat resolutiva.
 • Transformar les àrees de salut perquè es converteixin en l'espai per a la integració de totes les actuacions i activitats de salut. La població assignada a un centre de salut ha de fer-se sobre la base d'una distribució territorial en zones bàsiques de salut, la qual cosa garanteix l'equitat i afavoreix la incorporació i integració d'altres valors: comunitaris, culturals, educatius…I és que la proximitat a les persones possibilita el treball amb la comunitat.
 • Garantir la participació i apoderament dels ciutadans per a la promoció de salut i la millora dels serveis sanitaris.
 • S'ha de dotar a l'Atenció Primària dels recursos necessaris i suficients per a realitzar activitats formatives, docents i de recerca, per a aconseguir nivells d'excel·lència.