Blog

Col·laboració en un projecte de fi de residència sobre com ha afectat la pandèmia al desenvolupament dels programes formatius IIR

11:24 17 desembre en Notícies

La infermera Carmen Borrego de la Nava és resident a Talavera de la Reina i detalla que la recollida de dades es realitzarà en tot l'àmbit nacional i a través dels diferents òrgans col·legials, unitats docents i xarxes socials, a través d' aquest qüestionari voluntari i anònim. El temps de resposta està estimat entre 8 i 10 minuts.

Etiquetes