Blog

217/2019 Projecte IPAH. Implementació del rol de la infermera de pràctica avançada al Sistema Autonòmic de Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears

10:17 20 desembre en Proyectos en Curso 19

Investigadora principal: Sandra Pol Castañeda.

 

Introducció: Existeix abundant evidència sobre que la pràctica clínica basada en l'evidència (PCBE) combinada amb l'augment de qualificació de les infermeres millora la qualitat de les cures i, per tant, els resultats dels pacients. Actualment, continuen existint importants problemes per a la implementació en la pràctica clínica diària de les infermeres. Aquest projecte pretén generar
coneixement en el camp de la transferència i implantació d'evidències proposant la figura de la Infermera de Pràctica Avançada (IPA) com a agent de canvi per a la facilitació en l'entorn d'una PCBE i la millora dels resultats clínics en unitats d'hospitalització. S'utilitza el marc Promoting Action on Research Implementation in Health Services (PARIHS) com a model de transferència
i la Teoria de la Conducta Planificada (TCP) com a base per al canvi de conductes.

Objectiu: Identificar l'impacte de la incorporació dels rols d'IPA sobre la millora de la qualitat de les cures.

Disseny: Estudi d'intervenció quasi experimental amb metodologia mixta.