Blog

254/2019 Deshabituació tabàquica en pacients hospitalitzats: eficàcia d'un programa d'intervenció intensiva mitjançant APP

14:10 20 desembre en Proyectos en Curso 19

Investigadora principal: Patricia García-Pazo.

 

Objectiu principal: determinar l'eficàcia d'una intervenció intensiva basada en TCC aplicats mitjançant una APP, per a l'abandonament del tabaquisme durant l'hospitalització en comparació amb els pacients que reben pràctica clínica convencional.

Objectius secundaris:

  • Avaluar diferències en l'eficàcia del tractament en els següents subgrups: sexe, nivell educatiu i posició socioeconòmica; història de tabac; trets de personalitat i estat emocional.
  • Analitzar l'eficàcia del tractament de deshabituació tabàquica en funció de l'ús de l'APP.
  • Avaluar els motius de la no participació en el programa de deshabituació tabàquica.

 

Disseny: assaig clínic controlat, simple cego, paral·lel de dues branques en el qual el grup s'assignarà aleatòriament mitjançant un programa informàtic, en blocs balancejats de 4 pacients (2 pacients de cada grup en cada bloc).