Blog

260/2019 Implantació de recomanacions basades en l'evidència: foment de la seguretat. Alternatives a l'ús de contencions

13:46 21 desembre en Proyectos en Curso 19

Investigadora principal: María del Carmen Canet Cortés.

 

Objectiu: implantar recomanacions basades en l'evidència científica de la Guia Foment de Seguretat: alternativa a l'ús de contencions de la RNAO i avaluar el procés/resultat de les mateixes a la Unitat de Psiquiatria.

Disseny: estudi observacional amb mesures repetides de les variables resposta als 3, 6, 9 i 12 mesos després de la implantació.

Àmbit: unitat d'hospitalització breu de Psiquiatria de l'Hospital Son Llàtzer. S'inclouran tots els pacients atesos a la unitat d'hospitalització de Psiquiatria de l'Hospital Son Llàtzer.