Blog

El COIBA lamenta que la inversió en infermeres especialistes no repercuteixi en la salut de la població per manca de voluntat política

09:46 25 gener en Notícies, Notícies destacades

Urgeix el Govern a desenvolupar el decret del 2019 i a crear les places necessàries per a les infermeres especialistes

 

El Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears lamenta que la inversió i l’esforç que realitza Balears en formar infermeres especialistes no arribi a repercutir en la salut de la població per manca de voluntat política.

“El Servei de Salut està formant infermeres especialistes en família i comunitària, en pediatria, en salut mental, en geriatria i, a partir d’enguany, també en salut laboral, però això no s'està traduint en infermeres que ocupen places d'especialistes ja que l’administració no garanteix que aquestes infermeres puguin accedir als llocs de feina per als quals s’han format”, ha explicat Maria José Sastre, presidenta del COIBA. “Invertim en formar infermeres especialistes però això no repercuteix en la salut dels ciutadans, ja que moltes d’elles, després d’haver acabat la seva formació, fan feina en llocs diferents de la seva especialitat”, apunta Sastre.

Això suposa una pèrdua molt important de potencial en l’atenció sanitària que es dona als pacients, a més d’un desaprofitament de la inversió que fa l’IBSalut en la formació, sense parlar dels esforços realitzats per les infermeres per- primer- poder accedir a la formació d’Infermera Interna Resident i -després- durant els dos anys que dura la residència. La formació d’especialistes requereix un gran esforç per part de les mateixes infermeres -que han d’aprovar un dels exàmens més difícils al que es pot enfrontar un professional sanitari i treure plaça mitjançant el sistema nacional de formació sanitària especialitzada (EIR)- i per part dels professionals que les tutoritzen al llarg del seu període formatiu.

El nucli del problema està en la manca de voluntat política per desenvolupar el Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears. Aquest decret va crear en 2019 les figures d’infermera especialista familiar i comunitària, infermera especialista en pediatria, infermera especialista en salut laboral i infermera especialista en geriatria; però encara no s’ha desenvolupat, ni s’han reconvertit les places.

Això fa que moltes de les infermeres especialistes formades a la nostra comunitat decideixin traslladar-se a altres comunitats a on sí es reconeix la categoria professional d’especialistes amb llocs de feina específics. A tot això s’ha d’afegir que, encara que hi hagi dues especialitats que estan més desenvolupades a les Balears, com són la de comare i la de infermera de salut mental, també manquen places específiques per aquestes especialitats.

 

50.000 infermeres especialistes a tota Espanya

Aquesta manca de compromís no és un problema únicament a Balears. A tota Espanya hi ha actualment 49.926 infermeres amb el títol d’especialista, segons les darreres xifres publicades recentment pel Ministerio de Universidades. D’elles, 12.704 han seguit la formació sanitària especialitzada i les altres han pogut obtenir el títol a través de l’examen de la via extraordinària (un examen que convalida els coneixements a aquells professionals amb molts anys d’experiència, sempre que superin la prova).

Aquesta situació suposa un frau cap a les infermeres i també cap als pacients. Per això, des dels diferents col·legis professionals d’infermeria s’insisteix en la necessitat de que les comunitats autònomes estableixin les categories professionals d’especialistes, cataloguin els llocs de feina especialitzats, els retribueixin d’acord amb la formació i dotin les places amb els infermers i infermeres que disposen d’aquesta titulació.

A Balears, s’han format fins al moment prop de 350 infermeres especialistes a través del sistema de formació sanitària especialitzada d’Infermera Interna Resident, i els propers anys s’espera un important increment, sobre tot en algunes especialitats. Per aquest 2022, Balears disposa de 54 noves places per a residents de primer any, de les quals 22 són en l’especialitat d’Infermeria familiar i comunitària, 8 per a Infermeria de salut mental, 14 per a Infermeria obstètrico-ginecològica (comares), 6 per a Infermeria pediàtrica, 2 per a Infermeria geriàtrica i 2 per a Infermeria del treball.