Blog

Al·legacions a l’avantprojecte de Llei Orgànica de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs

14:06 22 juny en docus-matronas, Notícies

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Baleares (COIBA) ha presentat al·legacions a l'avantprojecte de la Llei Orgànica per la qual es modifica LO 2/2010 de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.

Dins aquestes al·legacions, les infermeres de Balears destaquen la importància d'establir el paper de les comares com a les professionals sanitàries responsables de la cura i atenció de la salut sexual i reproductiva, i la seva presència i lideratge en aquest camp.

Des de la Comissió de Comares, la qual ha treballat aquestes al·legacions, també s'ha considerat vital recalcar alguns drets de les mares i els nadons. Entre altres qüestions, es reivindica que durant el part es reconegui a les mares exactament els mateixos drets pel que fa al consentiment davant decisions informades que es recullen per a qualsevol pacient en Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i dels drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica. A més, es sol·licita que a la llei s'especifiqui que la no separació innecessària dels nadons de les seves mares o d'altres persones en vincle directe, és independent del tipus de part, recordant que no sols és important en els parts vaginals, sinó també en cas de cesària, si no ho és més encara.

El Col·legi ja havia presentat al Ministeri d'Igualtat una sèrie d'aportacions a la modificació de la Llei durant el procés participatiu de consulta pública previ a l'elaboració d'un projecte normatiu.

Consulta AQUÍ totes les al·legacions presentades