Blog

El COIBA denúncia que Balears està a la cua d'Espanya en el nombre d'infermeres per habitant

17:40 23 juny en Notícies, Notícies destacades

Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publicades ahir revelen que Balears és la 3a Comunitat Autònoma d'Espanya amb menys infermeres col·legiades per ciutadà. El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers dels Illes Balears (COIBA) aixeca de nou la veu d'alarma per a denunciar que les ràtios d'infermeres són clarament insuficients, la qual cosa repercuteix en la seguretat i la cura dels pacients i usuaris.

La taxa d'infermeres per cada 1.000 habitants a Balears és de 5,73; col·locant-nos en la cua d'Espanya (amb una mitjana 6,98) i molt per sota el que recomana l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics),que és 10,24. El COIBA denúncia aquesta falta d'infermeres i l'impacte que té sobre la salut de la població: “la falta d'infermeres a Balears és un problema crònic que s'ha fet més palès amb la pandèmia, evidenciant que repercuteix en la salut de la població”, ha explicat la presidenta del Col·legi, María José Sastre. De fet, un estudi realitzat per la professora Linda Aiken (Escola d'Infermeria de la Universitat de Pennsylvania, els EUA) analitzant nou països europeus va constatar que un augment del 10% en la proporció de les infermeres va associat a una disminució del 7% en el risc de mort.

Aquestes ràtios es fan especialment alarmants si prenem en consideració que es calculen en funció dels habitants i no segons les cures que precisen els pacients, sense tenir en compte la complexitat de les patologies o la cronicitat, un fet molt rellevant donat l'envelliment gradual de la població.

Davant aquesta situació, el COIBA reivindica incrementar la inversió en la millora de les condicions laborals de les infermeres, augmentar les ràtios, desenvolupar un pla d'adequació de plantilles progressiu en els diferents àmbits i la possibilitat de desenvolupament professional. Segons explica Sastre, per a garantir la seguretat dels ciutadans, és necessària una planificació dels recursos humans seguint criteris de qualitat i eficiència, i que s'estableixin ràtios tenint en compte determinants socials de la salut.

Per a millorar les condicions laborals de les infermeres, el COIBA proposa començar per augmentar l'estabilitat laboral de la professió mitjançant convocatòries d'oposicions amb més freqüència, garantir un període d'adaptació en els llocs de treball amb plans d'acolliment, i reduir la rotació i les taxes de temporalitat. “Moltes infermeres parteixen a buscar oportunitats fora, a causa de les males condicions laborals que s'ofereixen a Balears, la poca estabilitat i, especialment ara, la dificultat per a trobar un habitatge”, assegura Sastre. Aquestes ràtios tan baixes es veuen agreujades per la poca competitivitat de Balears com a destí per a professionals sanitaris i l'escassa capacitat de retenir als professionals que venen d'altres comunitats, ja que quan tenen una oportunitat laboral en els seus llocs d'origen, acaben marxant.

El COIBA al febrer ja va exposar aquesta situació en la reunió del Consell de Salut, on va reclamar un pla d'acció per a solucionar el problema de la falta d'infermeres i el seu impacte en la cura de pacients i usuaris, i en la salut de la població en general.