Blog

468/2021 Identificació i anàlisi de les necessitats i expectatives de les infermeres per al desenvolupament de l'estratègia de cures del Servei de Salut de les Illes Balears des d'un disseny qualitatiu, multifocal i participatiu

12:15 30 agost en Proyectos en curso 21

Investigadora principal: María Viña García-Bericua

 

La resolució WHA62.12 de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) proposa la reorganització dels serveis de salut entorn de les persones, les famílies, els cuidadors i cuidadores i les comunitats, adaptant els serveis a les necessitats poblacionals. La Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears (GOIB), en el seu pla estratègic, considera com a eixos vertebradors, la participació de la ciutadania i dels professionals com a un valor en si mateixos, tant en la gestió i organització del sistema de salut i les seves prestacions, com en els procesos de salut.

En aquesta línia, el Servei de Salut de les Illes Balears resol la creació de l'Estratègia de Cures de les Illes Balears, amb la missió de millorar la salut de les persones i garantir el dret a rebre una atenció infermera de qualitat, reorientant el model de cures i el sistema sanitari perquè aquest sigui més eficaç, eficient i innovador. Amb l'objectiu d'explorar en les necessitats i expectatives de les infermeres del sistema públic de salut - especialitat i comunitari - de les Illes Balears en relació amb els eixos estratègics en cures, hem dissenyat un estudi descriptiu amb perspectiva interpretativa d'anàlisi de contingut a través d'entrevistes semiestructurades.