Blog

564/2021 Estudi de casos i controls per avaluar l'efecte de l'àmbit d'exposició i les mesures de protecció individual en el risc d'infecció de SARS-CoV-2

12:30 31 agost en Proyectos en curso 21

Investigadora principal: Aina Huguet Torres

 

Analitzarem l'ús de les mesures de protecció individual i dels àmbits d'exposició en relació amb el risc d'infecció per COVID-19 en població amb exposició d'alt risc. Es realitzarà un estudi de casos-controls amb una mostra poblacional d'aproximadament 2.000 contactes estrets. Aquest contacte estret ha de ser amb un cas index de COVD-19 (positiu en prova diagnòstica de SARS-CoV-2 que anteriorment no hagi estat contacte estret amb altre positiu). Es considerarà “cas” a tot contacte estret que acabi sent positiu en SARS-CoV-2 mitjançant prova diagnòstica i “control” als que hagin resultat negatius en les proves diagnòstiques de detecció de SARS-CoV-2.

Es recolliran les diferents mesures de protecció individual que s'hagin emprat i els àmbits d'exposició, durant el contacte amb el cas índex, mitjançant un qüestionari.