Blog

La Junta de Govern decideix presentar i avalar la candidatura de Carmen Ferrer per presidir el Consejo

16:39 07 octubre en Notícies

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears, en reunió extraordinària de la seva Junta de Govern, celebrada el 7 d'octubre de 2022, va adoptar l'acord d'acceptar, proposar i presentar la candidatura de Sra. Carmen Ferrer Arnedo per al càrrec de Presidenta del Ple del Consell General a l'elecció del qual es proveeix en el procés electoral convocat mitjançant la Resolució núm. 2/2022 del citat Consell General.