Blog

MINISTERI DE SANITAT: Relació PROVISIONAL d'admesos i exclosos a les proves selectives 2022 per a l'accés a Formació Sanitària Especialitzada 2023 (I.I.R.)

10:00 09 novembre en Notícies

Resolució de la Direcció General d'Ordenació Professional, per la qual s'aproven les relacions «provisionals» d'admesos i no admesos a les proves selectives convocades per l'Ordre SND/840/2022, de 26 d'agost (IIR 2023)

Consultar RESOLUCIÓ

 

-Termini de presentació d'esmenes: del 10 de novembre a les 9:00 hores, fins el 23 de novembre de 2022 a les 17:00 hores. Les reclamacions que es presentin seran resoltes, en el termini màxim de dos mesos, per aquesta Direcció General, en aprovar les relacions definitives d'admesos i no admesos a les proves selectives, a les quals se'ls donarà la mateixa publicitat que a les provisionals.

- Per a més informació del procés i consulta de la llista:  Ministeri de Sanitat-Formació Sanitària Especialitzada

Etiquetes