Blog

El COIBA requereix la col·laboració de les infermeres i els centres per acabar amb l'intrusisme professional

11:34 22 desembre en Notícies

Els col·legis professionals tenen entre els seus deures el de vigilància de casos d'intrusisme. El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers dels Illes Balears (COIBA) treballa incansablement per dur a terme, a nivell autonòmic, aquest control de persones que es fan passar per infermeres i infermers exercint la professió sense complir amb els requisits exigits per fer-ho. I per a això, fa una crida a la col·laboració de totes les professionals i de les direccions dels centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats.

L'intrusisme és un fenomen preocupant perquè té conseqüències tant per a la població com per a la professió: pot afectar de manera no desitjada sobre la salut d'un pacient, i anul·la les garanties socials de l'exercici de la professió infermera, la qual cosa deixa a més a l'usuari en una situació d'indefensió.

Per això, és un deure professional de les infermeres alertar davant qualsevol possible cas d'intrusisme, per tal de protegir la salut de la població i als pacients. És fonamental que les infermeres, si detecten un possible cas d'intrusisme en el seu àmbit territorial, el denunciïn davant el COIBA o la Comissió Deontològica, perquè pugui actuar, sempre garantint l'anonimat del denunciant. Aquest deure professional, recollit en els estatuts col·legials (article 54, dins del Títol III, Capítol II), també inclou notificar casos d'exercicis il·legals com que una infermera o infermer està treballant sense estar col·legiat o estant inhabilitat.

Així mateix, també recalca que és necessària la col·laboració de les entitats sanitàries públiques i privades, i dels equips de direcció d'aquests centres: abans de contractar els serveis d'una infermera o infermer, han de consultar amb el COIBA si la persona reuneix els requisits de titulació oficial, homologació i col·legiació exigits per la llei. Així, el Col·legi podrà ajudar-los a evitar incórrer en un delicte penal en contractar falses infermeres i a posar en risc la salut de les persones que acudeixen als seus centres.

Una vegada es reben les alertes, s'avaluen totes les presumptes vulneracions del Codi Deontològic o de les normes estatutàries del Col·legi, i es trasllada a la Junta de Govern perquè resolgui l'oportú conforme al seu Reglament Disciplinari.

D'altra banda, el COIBA també dedica els seus esforços a la defensa de les competències professionals de les infermeres, reivindicant que els llocs de treball que requereixen assistència, coneixement i cura infermera, estiguin coberts per infermeres i no hi hagi intrusisme d'altres professions amb coneixements menys específics.

Més informació al voltant de les obligacions legals de les infermeres davant possibles casos d'intrusisme aquí.