Blog

FUNDACIÓ D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA: Concurs extraordinari i concurs-oposició de personal laboral

10:28 30 desembre en Concursos i Oposicions, Notícia destacada

Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per a cobrir les places de personal laboral de la Fundació i concurs de mèrits.

-Concurs-Oposició: convocades 8 places d'infermera/er (2 per a Mallorca i 6 d'Eivissa)

-Concurs extraordinari de mèrits:  convocades 23 places d'infermera/er (8 per a Mallorca i 15 per a Eivissa) i 3 places de Coordinador/a d'Infermeria en Mallorca.

Consultar Resolucions:

-Convocatòria Concurs-Oposició: Veure

-Convocatòria Concurs: Veure

 

-Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 2 de gener de 2023 (del 2 de gener al 14 de febrer de 2023)

-Les inscripcions es realitzaran de manera online en: https://fbd.convoca.online

-Més informació en: Tel. 971.17.77.07 - Fundació Atenció a la Dependència de les Illes Balears