Blog

Canviam d'asseguradora: millores en la pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional

10:59 09 gener en Notícies, Notícies destacades

• El canvi no repercuteix en la quota col·legial i cerca oferir el màxim suport a les infermeres en l'exercici de la seva professió

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers dels Illes Balears ha canviat de companyia amb la qual té subscrita la pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional, amb la finalitat d'oferir als col·legiats i col·legiades millores notables en la cobertura en cas de sinistre. A partir de dia 1 de gener de 2023, quan va vèncer la pòlissa actual amb ‘A.M.A. Seguros’, va entrar en vigència una pòlissa, contractada a través de ‘Medicorasse' (corredoria d'assegurances) amb la mútua ‘Relyens’, especialitzada exclusivament en assegurances i gestió de riscos d'àmbit sanitari.

Amb la nova pòlissa, el Col·legi ha aconseguit millors condicions, com és l'ampliació del límit de cobertura fins a 10.000.000 € o l'assistència psicològica en cas de reclamació per un sinistre durant el desenvolupament de l'activitat professional. La nova pòlissa contempla el marc competencial infermer per complet, dotant de cobertura a tot l'exercici que s'ajusti a la bona praxi professional.

A més, aquesta millora no repercuteix en la quota col·legial, que es mantindrà igual. El canvi respon a la intenció del Col·legi d'oferir el màxim suport a les infermeres i infermers de Balears mentre estan exercint la seva professió. Els col·legiats i col·legiades no han de realitzar cap tràmit addicional. Automàticament, a partir de dia 1 de gener queden coberts amb aquesta nova pòlissa.

Aquí podeu consultar la nova pòlissa de ‘Relyens’, gestionada per Medicorasse.

Aquesta nova pòlissa s’ha contractat mitjançant la corredoria especialitzada en assegurances per al sector sanitari Medicorasse, la qual té com a compromís oferir una cobertura asseguradora integral adaptada a les necessitats del moment dels col·legiats i col·legiades en l’àmbit professional, personal i familiar.