Blog

OPOS IBSALUT 2019: Publicada la resolució d'adjudicació de places de la categoria d'Infermera d'Urgències d'AP

13:11 12 gener en Concursos i Oposicions
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s'adjudiquen places vacants a les persones que han superat el concurs oposició de la categoria infermera / infermer d'urgència d'atenció primària convocat per mitjà de la Resolució del 20 de maig de 2019 (BOIB núm. 69, de 23 de maig de 2019)
-Consultar Resolució BOIB 12.01.2023: Veure

 

Termini de presa de possessió de la plaça: S'haurà d'efectuar en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució.

Més informació en:  OPOS IBSALUT INF.URGÈNCIES