Blog

Borsa Única IBSALUT: Publicada llista DEFINITIVA de puntuació de mèrits de la categoria d'INFERMERA

10:24 19 gener en Concursos i Oposicions, Notícia destacada

18/01/2023: Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publica la llista definitiva amb la puntuació de les persones candidates del concurs de mèrits per a constituïr borses generals per a seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria infermer/infermera i la llista d'exclosos per no acreditar que compleixen els requisits (data darrer tall: 3 de febrer de 2022)

-Consultar Resolució

-Formulari Recurs Reposició descarregar

-Contra aquesta resolució (que exhaureix la via administrativa) es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini, d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució.

-Més informació: IBSALUT-B.ÚNICA ENFERMERA