Blog

Dia Europeu contra les agressions a professionals sanitaris: no podem oblidar l'impacte psicoemocional

17:03 10 març en Notícies

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) subrayan la importancia de la violencia en el entorno sanitario, estimando que el 25% de la violencia en el puesto de trabajo corresponde al ámbito sanitario, y que más de un 50% de los profesionales sanitarios lo han sufrido. Unos datos que han ido en aumento en los últimos años, y que hoy, con motivo del Día Europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios, 12 de marzo, hay que dar a conocer más que nunca.

Les infermeres a Balears són el col·lectiu professional que més sofreixen aquestes agressions, segons l'últim informe del IB Salut de 2021: infermeres (143 casos), per davant de metges (133), administratius (102) i altres professionals . A nivell nacional, segons les dades del CGE, en 2021 es van registrar 1.629 agressions a infermeres.

Unes xifres que únicament reflecteixen els casos denunciats, ja que sovint no es denuncia si no són fets físics. En aquest sentit, la presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears, Maria José Sastre, insisteix: “és clau denunciar, perquè el punt de partida de la prevenció són les notificacions”.

Per una banda, la violència en el lloc de treball té influència a tots els nivells i provoca a llarg termini, explica, un impacte global en termes de cost, eficiència i efectivitat en els sistemes de salut i en la qualitat assistencial. Per altra, a nivell individual, a més de les lesions físiques, la violència té conseqüències emocionals per qui la pateix. “Es tracta d'actes contra la dignitat i la integritat moral amb un gran impacte psicoemocional que no podem oblidar”, explica Maria José Sastre.

El COIBA disposa d'un protocol d'agressions per donar suport a les infermeres de Balears víctimes d’una agressió, en una doble vessant: assessoria psicoemocional totalment gratuïta i confidencial; i suport dels serveis jurídics del COIBA. “Està demostrat que la manera d'afrontar aquestes situacions i el recolzament emocional moderen l’impacte que puguin tenir en el benestar. L’assessoria psicoemocional és un servei d'ajuda per afrontar de manera saludable qualsevol problema que s’hagi produït dins l’àmbit laboral”, explica. Aquest protocol, a més, té l’objetiu de facilitar i potenciar la notificació i denúncia per reduir el fenomen iceberg, i de crear un registre col·legials d’agressions pel seu posterior seguiment i adoptar estratègies a seguir.

Prevenció

Les conductes violentes tenen una etiologia multifactorial que cal assenyalar per aconseguir dissenyar actuacions de prevenció efectives, explica la presidenta del COIBA: manca de valoració dels professionals de la sanitat, la manca d’accessibilitat, les llistes d’espera, etc. “És fonamental la participació entre totes les administracions públiques per aconseguir implantar entre els professionals de la sanitat i també en tota la societat, un major nivell de consciència”, afirma, i apunta a la necessitat de crear més campanyes informatives i de sensibilització.

Així mateix també assenyala que cal fer més prevenció a l’entorn laboral amb actuacions que tenguin un impacte directe en els llocs de feina amb mesures preventives, protocols d'actuació de caràcter legal i guies d'actuació per a la prevenció i gestió, i reforçar la col·laboració amb interlocutors policials sanitaris. Tot, sumat a la millorar de les condicions de seguretat dels centres sanitaris. Amés de la formació als professionals sanitaris en habilitats comunicatives i maneig de conflictes.