Blog

Escoltam la vostra opinió sobre l'actualització de la cartera de serveis d’Atenció Primària i Comunitària del SNS

14:04 05 abril en Notícies, Notícies destacades

El 31 de març es va publicar el Projecte d'Ordre Ministerial per la qual es modifica l'annex II del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització. Per a aquesta modificació, el Ministeri de Sanitat obre ara un període d'aportacions públiques perquè associacions, entitats i ciutadans puguem fer-los arribar propostes i consideracions a tenir en compte en aquesta modificació de la cartera de serveis d'Atenció Primària i Comunitària, que plantegen amb l'objectiu de garantir el reforç de la capacitat resolutiva dels professionals (desenvolupament dels procediment diagnòstics); l'impuls d'activitats de promoció de la salut, prevenció, atenció familiar i comunitària (serveis de la cartera d'AP); l'homogeneïtat de la cartera de servei en tot el SNS i el desenvolupament de la modalitat d'atenció no presencial.

Ens agradaria escoltar l'opinió de les infermeres de Balears sobre els canvis necessaris en Atenció Primària i Comunitària per afrontar aquests reptes actuals i els futurs. Per això, el COIBA, en la seva aposta constant per la participació, vol comptar amb les vostres consideracions per a fer al·legacions i propostes a aquest projecte: fins al 25 d'abril podeu fer-nos arribar les vostres propostes.