Blog

El COIBA mostra el seu rebuig davant els possibles casos d’intrusisme infermer a Colisée Sa Residència (Eivissa)

12:47 05 abril en Notícia destacada, Notícies

En referència a les notícies publicades sobre empleats de la residència Colisée Sa Residència a Eivissa que suposadament exercien com a infermers sense tenir el títol ni estar col·legiats, des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears mostrem el nostre rebuig absolut davant situacions com les descrites. I instam a tots els òrgans competents que s’uneixin al COIBA en la presa de les mesures que estan a l’abast de cada un per no sols solventar aquest cas, sinó evitar futurs perills. El Col·legi i la seva Comissió Deontològica, ja han activat, conseqüència d’haver-los arribat aquest fets al seu coneixement, les mesures pertinents.

L'intrusisme és un fenomen preocupant amb conseqüències transcendentals perquè pot afectar la salut dels pacients de manera directa i immediata, i, a la vegada, anul·la les garanties socials de l'exercici de la professió infermera, la qual cosa deixa a més a l'usuari en una situació d'indefensió. Fer-se passar per una infermera, incorporar a persones que no són infermeres, però que exerceixen com a tals, o no comprovar la titulació corresponent, repercuteix directament en la seguretat dels pacients i en la qualitat assistencial del sistema sanitari i sociosanitari. Per això, la professió infermera és una professió reglada, titulada i col·legiada, a fi de garantir la protecció de la salut i el dret fonamental a la integritat física de les persones, drets que consten en els articles 43 i 15 de la Constitució Espanyola.

El COIBA recorda que la col·laboració de les entitats sanitàries públiques i privades, i els equips de direcció és fonamental: abans de contractar els serveis d'una infermera o infermer, és important que es verifiqui mitjançant consulta amb el COIBA si la persona reuneix els requisits de titulació oficial, homologació i col·legiació exigits per la llei. Així, el Col·legi podrà ajudar-los a evitar incórrer en situacions que puguin posar en risc la salut de les persones que acudeixen als seus centres. A més, recorda que les infermeres de Balears també tenen el deure, segons es reconeix als estatus del COIBA, de denunciar al Col·legi tot acte d'intrusisme que tingui lloc en el seu àmbit territorial i arribi al seu coneixement, així com aquells casos d'exercici il·legal, tan degut a la manca de col·legiació com al fet que la persona en qüestió es trobi inhabilitada (Art. 54.3).

El COIBA recorda que la col·laboració de les entitats sanitàries públiques i privades, i els equips de direcció és fonamental: abans de contractar els serveis d'una infermera o infermer, és important que es verifiqui mitjançant consulta amb el COIBA si la persona reuneix els requisits de titulació oficial, homologació i col·legiació exigits per la llei. Així, el Col·legi podrà ajudar-los a evitar incórrer en situacions que puguin posar en risc la salut de les persones que acudeixen als seus centres. A més, recorda que les infermeres de Balears també tenen el deure, segons es reconeix als estatus del COIBA, de denunciar al Col·legi tot acte d'intrusisme que tingui lloc en el seu àmbit territorial i arribi al seu coneixement, així com aquells casos d'exercici il·legal, tan degut a la manca de col·legiació com al fet que la persona en qüestió es trobi inhabilitada (Art. 54.3).

A més, el COIBA recorda que les residències han de garantir que la realització del pla de cures a les persones majors es dugui a terme per part d’infermeres, especialment les especialistes en Geriatria, que són les professionals que tenen la formació i les competències necessàries per planificar, executar i avaluar les cures.