Blog

Oposicions IBSALUT: Publicada llista DEFINITIVA d'admesos i exclosos en el concurs-oposició de la categoria d'Infermer/a de Salut Mental

12:02 20 abril en Concursos i Oposicions

20/04/2023: Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s'aproven les llistes definitives d'admesos i exclosos en el concurs oposició per a cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria professional infermer/infermera de salut mental del Servei de Salut de les Illes Balears

Consultar Resolució i Llista: Veure

 

S'estableix un termini de deu dies naturals per a que les persones que han estat excloses del procés selectiu sol·licitin la devolució de la taxa d'inscripció, en els termes que estableix l'apartat 11.4 de les bases generals.

-NOTA INFORMATIVA del 08/05/2023: De conformitat amb l'establert en el punt 16 de les bases generals, a mode EXCLUSIVAMENT INFORMATIU i per facilitar la decisió de presentar-se o no a l’examen de la modalitat concurs-oposició, es publica una llista amb les puntuacions que cada aspirant s’ha introduït per mitjà de l’autovaloració dels mèrits, sense validació ni comprovació de cap mena, ni de requisits ni de mèrits. Atès l’objectiu exclusivament informatiu, no és procedent presentar-hi reclamacions ni recursos contra aquesta llista.

Consultar llista: VEURE

 

Més informació: IBSALUT-Opos INF.S.MENTAL