Blog

Borsa Única IBSALUT: Publicada llista DEFINITIVA de puntuació de mèrits de la categoria d'Infermeria Pediàtrica

08:25 19 maig en Concursos i Oposicions

19/05/2023: Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es publica la llista definitiva amb la puntuació de les persones candidates del concurs de mèrits per a constituïr borses generals per seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d'infermer especialista en infermeria pediàtrica/infermera especialista en infermeria pediàtrica i la llista d'exclosos per no acreditar que compleixen els requisits (data darrer tall: 5 de desembre de 2022)

-Consultar Resolució

 

Contra aquesta resolució -que exhaureix la via administrativa- pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dita en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la data de publicació d'aquesta resolució.

-Model interposició recurs de reposició: Descarregar

 

-Més informació: IBSALUT-B.ÚNICA INF. PEDIÀTRICA