Blog

Borsa Única IBSALUT: Acte públic adjudicació nomenaments interins de llarga durada, Infermera d'URGÈNCIES d'AP

14:47 29 maig en Concursos i Oposicions
29/05/2023: Adjudicació de nomenaments estatutaris d'interinitat i llarga durada de la categoria Infermera/er d'Urgències d'Atenció Primària en diverses gerències del Servei de Salut de les Illes Balears
De conformitat amb el punt 19.6 de l’Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat (BOIB nº. 80 de 21 de juny de 2022, el Servei de Salut informa que es convoca un acte públic el proper dia 5 de juny de 2023, a les 15:00h (en el saló d'actes de l'Hospital Son Espases - carretera de Valldemossa, 79, 07120 Palma), en el qual es durà a terme l'adjudicació dels següents nomenaments estatutaris temporals d'interinitat i llarga durada de la categoria d'infermera/infermer dUrgències d'AP per a les gerències del SAMY 061 i Atenció Primària de Mallorca
En els propers dies, es contacatrà via correu electrònic amb les persones candidates convocades per a informar d'aquest procés selectiu, així com indicar-los la data i hora de presentació a l'acte públic.

-Consultar Convocatòria

 

Segons acord, els candidats han de manifestar la seva voluntat de fer ús d'aquesta disponibilitat. Aquesta comunicació s'haurà de realitzar a través
del correu electrònic [email protected] en el termini de 3 dies naturals des de la publicació d'aquesta diligència en la web del Servei de Salut de les Illes Balears

-Més informació: Borsa Única Infermera IBSALUT