Blog

Cens provisional per a les eleccions COIBA 2023. Les i els col·legiats tenen 10 dies hàbils per a formular reclamacions 

09:55 23 juny en Elecciones Coiba-2023

En virtut de l'article 34 (*) dels Estatuts del COIBA, publiquem el Cens provisional de col·legiats i col·legiades per a les eleccions convocades per al 5 d'octubre.

Els interessats tenen deu dies hàbils per formular les seves reclamacions i queixes davant la Mesa Electoral.

Consulta el cens electoral provisional AQUÍ (per a la comprovació del seu DNI, posi's, si us plau, en contacte amb els serveis administratius del COIBA)

 

(*) "Article 34.-Cens electoral. Presentació i proclamació de candidatures

1. El cens electoral haurà de ser publicat per la Mesa Electoral al dia hàbil següent de la seva constitució. El cens electoral publicat haurà d'estar exposat per a la consulta de les interessades o interessats en la seu col·legial. Les dades censals també podran ser consultades pels col·legiats a través de la web del col·legi. A partir de l'endemà d'aquesta publicació els interessats o interessades disposaran d'un termini màxim de deu dies hàbils en el qual podran formular reclamacions i queixes davant la Mesa Electoral sobre els errors que s'hagin pogut detectar i que hauran de ser resoltes per la mateixa Mesa en un termini màxim de tres dies hàbils a partir de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions. En el cens haurà de figurar el nom, cognom, núm. de col·legiació i DNI dels col·legiats o col·legiades.

2. El cens definitiu es publicarà en el tauler d'anuncis i en la pàgina web col·legial un màxim de quatre dies hàbils des de la finalització del termini fixat per a la presentació de reclamacions al cens provisional.”