Blog

Valoració del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears sobre els nomenaments de la Conselleria de Salut

14:14 11 juliol en Notícies

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA) li dona l'enhorabona a la Sra. Manuela García i li desitja sort i encerts al cap de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, així com al Sr. Javier Ureña, com a nou director general de l'IB-Salut.

Des del COIBA es valora positivament que per la seva trajectòria, la nova consellera de Salut és una persona que coneix la importància dels col·legis professionals i de la representació institucional que s'exerceix des d'ells. Així que s’espera que es tengui en compte al COIBA com a òrgan representatiu de les infermeres a l'hora de desenvolupar les polítiques sanitàries.

Unes polítiques sanitàries que des del COIBA es recalca, han de tenir als ciutadans al centre, i prioritzar l’enfortiment l'Atenció Primària, porta d'entrada i pilar fonamental del sistema sanitari públic. També la millora de la coordinació i comunicació entre els serveis socials i sanitaris per garantir la continuïtat assistencial i una atenció integral, així com la continuació de la consolidació dels plans d'atenció a la cronicitat.

La salut dels ciutadans requereix que s'adeqüin les ràtios d'infermeres a les necessitats de la població tenint en compte els determinants de la salut, no sols el nombre d'usuaris. Així mateix, des del COIBA també es recorda als nous dirigents de Salut que el desenvolupament del decret de les especialitats infermeres és prioritari, ja que actualment s'estan formant infermeres especialistes sense que això repercuteixi en la millora de la salut de la població perquè no es creen suficients places específiques des d'on oferir aquesta atenció especialitzada i de major qualitat.

També cal donar continuïtat als plans i estratègies que donen resposta als principals reptes de salut actuals: la cronicitat, a l'estratègia de cures i al pla d'humanització de l'atenció. Algunes de les quals estan liderades per infermeres, i el COIBA espera que el nou Govern, la nova consellera de Salut i el nou director general de l'IB-Salut també sàpiguen reconèixer la qualificació, formació i experiència de les infermeres per ocupar llocs de gestió i de presa de decisió.