Blog

Concurs-Extraordinari IBSALUT: Publicada llista DEFINITIVA d'admesos i exclosos de la categoria d'INFERMERA

10:20 14 juliol en Concursos i Oposicions

14/07/2023: Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s'aproven les llistes definitives d'admesos i exclosos en el concurs extraordinari per a cobrir places vacants de personal estatutari fix d'infermer/infermera de Salut de les Iles Balears

Consultar Resolució

Model d'autobarem: Descarregar

 

Termini per a presentar l'autovaloració, així com la documentació acreditativa dels mèrits, juntament amb la titulació requerida i el certificat del
nivell de català: del 17 al 28 de juliol de 2023.

A partir del dia següent de la publicació d'aquesta resolució s'obre un termini de deu dies naturals per a que les personas que han estat excloses del procés selectiu sol·licitin la devolució de la taxa d'inscripció, en els termes que estableix l'apartat 11.4 de les bases generals.

Més informació: IBSALUT-Concurs Extraordinari