Blog

Concurs-Oposició IBSALUT: Publicada llista DEFINITIVA d'admesos i exclosos de la categoria d'INFERMERA

10:03 14 juliol en Concursos i Oposicions

14/07/2023: Resolució del director general del Servei de Salut de lae Illes Balears per la qual s'aproven les llistes definitives d'admesos i exclosos en el concurs oposición per a cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria professional d'infermer/infermera del Servei de Salut de les Illes Balears

Consultar Resolució

 

A partir del dia següent de la publicació d'aquesta resolució s'obre un termini de deu dies naturals per a que les personas que han estat excloses del procés selectiu sol·licitin la devolució de la taxa d'inscripció, en els termes que estableix l'apartat 11.4 de les bases generals.

Més informació: IBSALUT-Concurs Oposició