Blog

El COIBA es reuneix amb la nova consellera de Salut i el nou director general de Servei de Salut

16:28 02 agost en Notícies

 

La presidenta i la vicepresidenta en funcions del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears (COIBA), Maria José Sastre i Raquel Muñoz, han mantingut avui la primera reunió amb la consellera de Salut de les Illes Balears, Manuela García, i el director general del Servei de Salut, Javier Ureña.

Des del COIBA es valora positivament aquesta primera presa de contacte organitzada per la Conselleria de Salut, en la qual el Col·legi ha traslladat la seva disposició de col·laboració i participació. En aquesta trobada, el COIBA ha compartit les principals reivindicacions infermeres per a la millora de la professió i de la salut de la població: el problema crònic de les ràtios infermeres per davall de les recomanacions, la manca d'infermeres i de millors condicions laborals, el desenvolupament del decret d’especialitats, les millores necessàries en la borsa única, necessitat de més infermeres especialistes per a l'atenció a la conducta suïcida (APS), les creixents agressions a professionals sanitaris i treballar en la prescripció infermera. Així mateix, és necessari un major reconeixement i oportunitats de lideratge de les infermeres en l'àmbit institucional, i un major desenvolupament competencial i professional. Tot mesures amb impacte directe en la millora de la salut de la població. També s’ha insistit en la importància d’enfortir i invertir en Atenció Primària com a pilar fonamental de l'assistència sanitària.

Ràtios infermeres, desenvolupament competencial i places per a les especialistes

“El nombre d’infermeres s’ha d’establir tenint en compte determinants socials de la salut, l'estratificació i les necessitats en salut de la població, així com el benestar dels mateixos professionals”, explica Maria José Sastre, presidenta en funcions del COIBA, qui també recalca que cal incrementar la inversió en la millora de les condicions laborals i l’estabilitat, garantir un període d'adaptació als llocs de treball i reduir rotacions i temporalitat. A més, s’ha de treballar conjuntament amb altres conselleries per a millorar els problemes d'habitatge que tenen els professionals sanitaris.

“També és important per a les infermeres poder desenvolupar-se professionalment i tenir igualtat en l'accés a càrrecs de gestió, direccions de zona i en la representació orgànica”, exposa. I s’ha posat en coneixement de la consellera la reivindicació històrica de crear una Direcció Infermera a Atenció Primària d'Eivissa i Formentera, i de Menorca.

Així mateix, s’han trasllat propostes concretes en el cas de les especialitats infermeres: la reconversió de les places generalistes en especialistes i la creació de noves places per a especialistes. “Manquen places específiques inclús a les dues especialitats més desenvolupades a les Balears, la de comare i la d'Infermera de Salut Mental”, explica. En el cas concret de salut mental, s’ha sol·licitat l'aplicació de mesures extraordinàries i accions correctores per a poder donar cobertura a tots els recursos.