Blog

MINISTERI DE L'INTERIOR: Convocatòria interinitat Cos d'Infermeria Institucions Penitenciàries

13:02 23 agost en Concursos i Oposicions
Resolució del 14 d'agost de 2023, per la qual es convoca procés selectiu, per mitjà de concurs, per a la selecció i nomenament de personal funcionari interí del Cos d'Infermers d'Institucions Penitenciàries.
-Consultar Resolució BOIB 17.08.2023: Veure
Presentació de sol·licituds per via electrònica: S'haurà d'efectuar en el termini 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de publicació d'aquesta resolució.