Blog

Universitat Oberta de Catalunya (UOC): Beca d'estudi per al posgrau d'Especialització de Trastorns del Moviment 2023-2024

10:33 28 agost en Becas y ayudas formación otras 1

La UOC en col·laboración amb Laboratorios STADA, convoca tres beques de matrícula per a la «Especialització de Trastorns del Moviment« per al curs 2023-2024.

Termini de sol·licitud obert, fins al 18 de setembre de 2023

Requisits:

  • Ser admès/a per primera vegada en el programa formatiu objecte d'aquesta convocatòria
  • No haver rebut altres beques acadèmiques de la UOC, al mateix nivell d'estudis proposat en aquesta convocatòria.
  • Estar en possessió d'una titulació universitària oficial de Grau, espanyola o estrangera, de Medicina o Infermeria.
  • Ser resident de l'Estat Espanyol.

 

Informació per a sol·lictar la beca: Beques Laboratoris STADA - Especialització en Trastorns del Moviment | UOC